';
CONTACTE

SERVEIS

EXPERTS EN LA GESTIÓ INTEGRAL
DE COMUNITATS

Juntas Fincas Layes
JUNTES
Els propietaris són la nostra prioritat. Per aquest motiu, a més de convocar les Juntes Ordinàries habituals, gestionem totes les Juntes Extraordinàries que siguin necessàries.

COMPTABILITAT

Elaborem els pressupostos de la Comunitat, tant de despeses comunitàries com de possibles millores. Gestionem el cobrament de rebuts a propietaris.
MANTENIMENT I ASSEGURANCES
Disposem de professionals industrials per a cobrir les necessitats de la Comunitat. Estudis i propostes d’assegurances.
Mantenimiento y Seguros Fincas Layes
Contabilidad Fincas Layes
Administración Fincas Layes
Asesoramiento Fincas Layes

ASSESSORAMENT

Oferim assessorament legal i laboral per a tots els assumptes relacionats amb els immobles inclosos en la Comunitat.